SAGE#68752 | ASI#92133
Flower Pot Mug(Matte Finish) 1221

Flower Pot Mug (Matte Finish) 1221 – 14 oz

item 1221

flower pot mug (matte finish) – 14 oz

imprint area: 2 1/2″ h x 2 5/8″ w

see full detail >>>

case pack 36 pcs 72 pcs 144 pcs 288 pcs 576 pcs 1008 pcs
1221-82/82mf terra cotta 36 $5.90 $5.02 $4.15 $4.05 $3.95 $3.85 (c)