SAGE#68752 | ASI#92133
Latte Mug 071/22

Seattle Latte Mug 071 – 24 oz

item 071

seattle latte mug -24 oz

imprint area: 1.25″ h x 5.25″ w

see full detail >>>

case pack 36 pcs 72 pcs 144 pcs 288 pcs 576 pcs 1008 pcs
071-02 white 24 $5.27 $4.38 $3.52 $3.42 $3.32 $3.22 (c)
071-04 cobalt 24 $5.93 $5.05 $4.18 $4.08 $3.98 $3.88 (c)
071-05 black 24 $5.65 $4.77 $3.90 $3.80 $3.70 $3.60 (c)

Seattle Latte Mug 022 – 16 oz

item 022

seattle latte mug -16 oz

imprint area: 1.25″ h x 5.25″ w

see full detail >>>

case pack 36 pcs 72 pcs 144 pcs 288 pcs 576 pcs 1008 pcs
22-02 white 24  $4.47 $3.58 $2.72 $2.62 $2.52 $2.42 (c)
22-04 cobalt 24  $5.15 $4.27 $3.40 $3.30 $3.20 $2.10 (c)
22-05 black 24  $4.83 $3.95 $3.08 $2.98 $2.88 $2.78 (c)